sustainable business
sustainable business

Mot en blomsterindustri med noll påverkan

Rapporterna från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) är mycket tydliga: vi måste alla öka våra ansträngningar för att få en hållbar framtid. Även om vi alltid har varit engagerade i att minska avfalls- och vattenanvändningen, startade vi vårt Chrysal Cares CSR-program 2009. Nu har vi satt hållbarhet först och i centrum för vår affärsstrategi. Vi har fortfarande många utmaningar att övervinna, men vi är fast beslutna att bygga en verkligt hållbar affärs- och blomsterindustri. Vi vill hjälpa alla våra partners att nå sina ambitioner genom att tillhandahålla hållbara lösningar, teknologier och även genom att dela med oss ​​av vår kunskap och bästa praxis.

Hållbarhet är en integrerad del av vilka vi är och hur vi arbetar, vi tillför mervärde till våra kunders hållbarhetsambitioner. Tillsammans strävar vi efter att sätta standarden för hållbarhet i vår bransch och vi skapar en omtänksam arbetsplats för våra medarbetare.

Vi har ett starkt fokus på att minska avfalls- och vattenanvändningen för varje led i trädgårdsnäringen genom våra produkter, råd och anvisningar. På så sätt strävar vi efter att vara den mest hållbara partnern.

Working together with our partners to reach our ambitions: a truly sustainable business and industry

Fighting climate change

Climate neutral by 2030
striving for a positive
impact afterwards

Read more

Contributing to a sustainable economy

50% circular by 2030
100% in 2040

Read more

Caring for people

Enhancing lives
and work experience

Read more

Striving for a positive environmental impact

Positively contributing to the
environment we depend upon

Read more

fighting climate change
fighting climate change

1. Bekämpa klimatförändringarna

Vi siktar på att vara klimatneutrala till 2030 och därför började vi analysera vårt koldioxidavtryck fullt ut 2019. Vi gör detta för alla våra produkter och verksamheter i samarbete med Ecochain genom Life Cycle Assessment (LCA). Det är viktigt för oss att känna till vår påverkan på miljön eftersom det kommer att ge riktning för framtida produktutveckling. Det kommer att ge oss insikter på vilka sätt vi kan hjälpa våra kunder med deras hållbarhetsmål.

För mer information och för våra mål, se:

"Bekämpa klimatförändringarna"

contributing to sustainable economy
contributing to sustainable economy

2. Bidra till en hållbar ekonomi

Den växande utmaningen med plast i miljön gör att det är mer angeläget än någonsin att hitta mer hållbara lösningar. Till 2030 vill vi vara minst 50 % cirkulära och 2040 siktar vi på att vara 100 % cirkulära. För att uppnå det fokuserar vi på att ha cirkulära förpackningar som helt är gjorda av icke-nyproducerat material och är helt återvinningsbara eller återanvändbara. Dessutom kommer vi endast att använda hållbart framställda ingredienser, vilket minimerar vårt avfall och bibehåller vattenkvaliteten.

För mer information och för våra mål, se:

"Bidra till en hållbar ekonomi"

 

caring for people
caring for people

3. Att ta hand om anställda och människor

På Chrysal bryr vi oss om människor. Vi skapar en omtänksam arbetsplats för våra medarbetare genom att med vårt ansvar värdera deras hälsa och säkerhet högt. Vi fokuserar också på att förbättra jämställdhet och mångfald. Dessutom stödjer vi lokala samhällen genom att bidra till deras hälsa, utbildning och genom att stödja lokal utveckling.

För mer information och för våra mål, se:

"Omtanke om anställda och människor"

 

positive impact
positive impact

4. Mot en positiv miljöpåverkan

Genom att bekämpa klimatförändringarna och bidra till en hållbar ekonomi eliminerar vi alla negativa effekter vi har på miljön som företag. Vi strävar även efter att ta det ett steg längre med att positivt bidra till den miljö vi är beroende av. Detta genom att stödja biologisk mångfald och möjliggöra hållbar mark- och vattenanvändning.

För mer information och för våra mål, se:

"Mot en positiv miljöpåverkan"