Certificaten en lidmaatschappen

Chrysal werkt volgens internationale standaards en we hebben de voorkeur te werken met leveraars die volgens dezelfde standaards werken, voor al onze producties.

ISO 9001: 2015 certificaat

ISO 9001 is dé wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement gericht op het continu verbeteren van bedrijfsprocessen en het managen van bedrijfsrisico's. Voor Chrysal International is ISO 9001:2015 een belangrijk managementinstrument om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te waarborgen en te verbeteren om continu te kunnen voldoen aan de eisen en verwachtingen van klanten en andere stakeholders, zoals verwoord in onze Kwaliteitsbeleidsverklaring.

Chrysal International ontving haar eerste ISO-certificaat in 2001 en was in september 2015 een van de eerste bedrijven die gecertificeerd is volgens de nieuwe ISO 9001:2015 norm.  Ieder jaar vindt er een externe ISO-9001 audit plaats door TUV Nederland en elke drie jaar vindt er een hercertificering plaats. Bij de laatste hercertificering in januari 2022 hebben wij opnieuw bewezen dat wij aan alle gestelde eisen van de ISO 9001:2015 norm voldoen. Het nieuwe certificaat is geldig tot 8 maart 2025. 

Lid van GLOBALG.A.P.

Chrysal International is lid van GLOBALG.A.P. G.A.P. betekent Good Agricultural Practice. GLOBALG.A.P. is een organisatie die zich hiervoor inzet.

Met het lidmaatschap, geven we aan te reageren op zorgen van onze klanten op gebied van voedselveiligheid, het welzijn van dieren, het beschermen van het milieu en onze medewerkers door:

 

  • Aanmoedigen van adoptatie van commercieel levensvatbare Farm Assurance Schemes, welke de minimalisatie van agrochemische producten promoten, in Europa en wereldwijd.
  • Ontwikkelen van een goed raamwerk voor Good Argicultural Practice (G.A.P).
  • Het verstrekken van een leidraad voor continue verbetering en de ontwikkeling en het begrip van de beste praktijken.
  • Oprichting van een enkel erkend kader voor onafhankelijke verificatie.
  • Open communicatie en overleg met consumenten en de belangrijkste stakeholders, waaronder producenten, exporteurs en importeurs.

Chrysal Supplier Code (ETI)

Chrysal is toegewijd om een positieve bedrage te leveren aan de maatschappij door haar wereldwijde projecten. Chrysal verwacht van haar leveranciers dat zij helpen om deze doelen te bereiken door de principe toe te passen in het bedrijf.

Om de verwachtingen van Chrysal duidelijk te maken, zijn deze opgenomen in 11 principes in de Suppliers Code. De Suppliers Code, voornamelijk gebaseerd op de ETI Base Code (Ethical Trading Initiative) is op iedere leverancier die levert of aankopen doet bij Chrysal van toepassing.

Een aantal principes:

  1. Chrysal steunt een open, eerlijke en competitieve bedrijfsvoering.
  2. Alle relevantie en toepasbare wetten en regels zullen toegepast worden.
  3. De werkomstandigheden moeten voorzien in veilig werk en de gezondheid van de werknemers ondersteunen.
  4. Werknemers moeten eerlijk behandeld worden met werktijden, verlofdagen en een vergoeding voor het gedane werk.

Chrysal verwacht van haar leveranciers dat zij Chrysal helpen met deze principes door ze toe te passen in het bedrijf. Het moedigt verder haar leveranciers om te werken in overeenstemming met internationaal erkende normen voor zakelijk gedrag, rechten van de mens en het milieu als gevolg van overwegingen van de Chrysal Values & Principles.

SEDEX lid

Sedex, the Supplier Ethical Data Exchange, is een non-profit lidmaatschap die zich toewijdt aan de voortgang in verantwoordelijk en ethisch bedrijfsvoeren in wereldwijde supply chains.

Chrysal werkt samen met SEDEX om een efficiënte en een kosten efficiënte manier van delen van ethische informatie met meerdere consumenten aan te bieden. Inclusief audits, reporten en certificaten.

Meer informatie?

Neem dan contact op met Chrysal Nederland